Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης με ΑΔΑ: 92ΘΗΟΕΘΦ-ΕΣΠ Για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Για την στελέχωση των εκπαιδευτικών τμημάτων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 αναρτάται ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ σύμφωνα με την προκήρυξη με ΑΔΑ: 92ΘΗΟΕΘΦ-ΕΣΠ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Comments are closed.