Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας

Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
1
Ρίζος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
2
Γρηγοριάδης Καλλίστρατος
Αντιπρόεδρος
3
Χασιώτης Μιχαήλ
Μέλος
4
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος
Μέλος
5
Σαμανίδης Κωνσταντίνος
Μέλος
6
Σακαλής Αργύριος
Μέλος
7
Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου Αθηνά
Μέλος
8
Χατζησαλάτας Ανδρέας
Μέλος
9
Ταϊπλιάδου Ελισάβετ
Μέλος
10
Πίσκου Αναστασία
Μέλος
11
Χρυσοπούλου Περιστέρα
Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων