Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας

Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
1
Ρίζος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
2
Διαμάντης Στέργιος
Αντιπρόεδρος
3
Γρηγοριάδης Καλλίστρατος
Μέλος
4
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος
Μέλος
5
Τζήμα Συρμούλα
Μέλος
6
Τζιούρτζια Αθηνά
Μέλος
7
Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου Αθηνά
Μέλος
8
Λυκοστράτης Βασίλης
Μέλος
9
Θεοδωρίδης Κυριάκος
Μέλος
10
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα
Μέλος
11
Χρυσοπούλου Περιστέρα
Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων