Οριστικοί πίνακες εκπαιδευτικών 2023 – 2024

Για τη στελέχωση των εκπαιδευτικών τμημάτων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για το εκπαιδευτικό έτος 2023- 2024 αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων σύμφωνα με την προκήρυξη με ΑΔΑ 92ΘΗΟΕΘΦ-ΕΣΠ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Comments are closed.